Jose Pereira

Diario de Arousa

Director de Diario de Arousa. No xornal desde a súa fundación. Cree no XORNALISMO con maiúsculas e coincide con García Márquez en que é o mellor oficio do mundo e con Ryszard Kapucinski en que para exercelo hai que se un bo ser humano.