Carmen Costa

Editorial La Capital

Aprendendo todos os días no mundo do marketing e publicidade, cree no traballo das persoas e que os equipos fannos máis fortes. Escoitar as necesidades do cliente é a súa prioridade. Sempre conectada.