Cristina Rodríguez

Diario de Ferrol

Integrante do equipo fundacional do Diario de Ferrol, especialízase en información municipal e política. Graduada en Filoloxía Hispánica, comezou no Ideal Gallego e uniuse ao equipo de Diario de Ferrol en 1999.