Eugenio Cobas

El Ideal Gallego

Coruñés de Santa Margarita e licenciado en xornalismo pola USC, iniciou a súa traxectoria profesional no ano 2000 en Editorial La Capital. Tras pasar por varios diarios da cidade, regresou á súa primeira casa en 2023.