Gonzalo Salgado

Diario de Arousa

Fotoperiodista. Técnico en Laboratorio de Imaxe, completou os seus estudos na escola de Fotografía Grisart de Barcelona. Chegou ao Diario de Arousa no 2009.