Manuel Froxán

Diario de Bergantiños

Licenciado en Historia e xornalista colexiado. Traballou no Ideal Gallego en Carballo e tamén na sección de deportes da cabeceira principal, na actualidade traballa como xefe de sección no Diario de Bergantiños.