Oscar Ulla

El Ideal Gallego

Chegou a El Ideal Gallego en 2018 para ocuparse das información de Sociedade. Desde 2019 encárgase dos contidos culturais vinculados á cidade, que compaxina con incursións puntuais en información local.