Patricia Gago

DXT, El Ideal Gallego

Técnica superior en imaxe pola EIS. Leva traballando no Ideal Gallego e DXT desde o ano 2008.