Victor Barcala

Diario de Arousa

Chegou no ano 2000 ao xornal, como xefe de sección de infografía.